Väldigt enkelt uttryckt är spendanalys ett sätt för ett företag att få koll på sina kostnader och därigenom öka sin vinst. Genom att analysera sina inköpskostnader kan företaget sedan vidta åtgärder som ökar effektiviteten och en sparad krona kan sägas vara en tjänad krona. Om du tittar närmare på hur framgångsrika företag använder spendanalys träder dock både flera och djupare förklaringar fram till hur och varför analysen används.

Vem behöver en spendanalys?

Om du vill att ditt att ditt företag minskar sina inköpskostnader, ökar sin effektivitet och får en överblick över vad du betalar för till vem ska du göra en spendanalys. Då kan du även överväga om du får tillräcklig kvalitet på det du köper in. Det handlar om att samla in, värdera, klassificera och analysera utgifter som ditt företag har. Men spendanalysen bör även vara en integrerad del av din affärsstrategi.

Fler skäl till spendanalys

En väl genomförd analys innehåller även pålitliga fakta om hur väl ditt företag följer till exempel miljö- och hållbarhetsmål, Ju större företag med omfattande verksamhet, desto längre tid kan en korrekt analys ta. Ett rimligt besparingsmål det första året efter en spendanalys för ett företag inom industri eller detaljhandel kan vara en till två procent av omsättningen, exklusive löner. Förutom utgiftsminskningen får du dessutom bättre koll på ditt företags verksamhet.