När man står inför en rekrytering som arbetsgivare är det många aspekter som man behöver ta hänsyn till. Rekryteringsprocessen kan upplevas som långdragen och högst tidskrävande i synnerhet om man är ett litet företag som har ett stort behov av att lägga energi och arbetsresurserna på andra håll. Men det är också viktigt att rekryteringsprocessen får ta tid, en fel rekrytering innebär väldigt mycket mer arbete och kan komma att vara väldigt kostsamt för företaget.

Gör en tydlig plan och allokera tiden på ett effektivt sätt

  • Vilket kompetensbehov har ditt företag?
  • Vilka kvalifikationer tycker du är meriterande i en ny medarbetare?
  • Vad vill du att den nya medarbetaren ska bidra med i ditt företag?
  • Vilka krav är viktiga för dig som arbetsgivare att en ny medarbetare uppfyller?

Det är också väldigt viktigt att du som arbetsgivare och representant för företaget gör ett gott och seriöst intryck för att attrahera jobbsökande personer. Därför är det viktigt att platsannonsen är välformulerad och specificerad. I platsannonsen ska du som arbetsgivare försöka att formulera en kort presentation av företaget, vad jobbet går ut på och vilka kvalifikationer som krävs för att söka tjänsten. Din kravspecifikation kan fungera som utgångspunkt för platsannonsen.

Olika sätt att rekrytera

Du som arbetsgivare kan själv välja hur du vill rekrytera. Du kan välja att rekrytera ur ditt nätverk, annonser eller sociala medier, med mera. Var dock noga med var du annonserar och tänk på att alla rekryteringsvägar inte alltid är positiva. Är du osäker kan det vara klokt att låta ett professionellt rekryteringsföretag sköta processen. Här kan vi tipsa om TNG som erbjuder tjänster inom rekrytering.

Jämför ansökningarna mot din kravprofil

I dagens tidspressade samhälle är det inte lätt att hitta tiden för att noggrant bedöma ansökningarna, men försök att inte nöja dig med ett CV utan ta gärna in flera och jämför dem med fördel mot varandra. Dem ansökningar som du får in bör du också jämföra med din egen kravprofil, på så vis minimerar du risken att du förlorar ännu mera tid på att intervjua fel personer.